IGRE

Poznamo številne zvrsti iger.

  • team deathmatch (dva ali več skupin, med sabo)
  • capture the flag (ukrasti je potrebno zastavico)
  • vip escort (osebo je potrebno iz lokacije A pripeljati na lokacijo B)
  • free for all (vsi proti vsem)
  • defuse the bomb (onemogoči bombo)
  • recon (iskanje točno določenih oseb na območju)
  • hq (napad na objekte – baze)