LOKACIJE

Lokacije, ki so pretežno uporabljene iz strani skupineA.T.T.N.G. Airsoft se nahajajo na območju Goriške, Krasa ter celotne Primorske regije. Z veseljem se pridružimo tudi na ostalih poligonah, ki so izven omenjenih področju.

Grad – Smo edini v Sloveniji morebitno v Evropi ali celo na svetu, ki izvajamo treninge tudi na prestižnih lokacijah, kot je grad, ki se ga prvič omenjena leta 1230.

Podrtija – Poleg prestižnih objektov izvajamo tudi na razpadajočih se, primerna za dve srednje veliki skupini.

 

Gozd – Kraško območje je zanimivo za tovrstne športe, saj ni preveč ali premalo zaraščeno, omogoča dovolj velik poligon. Teren ni preveč razgiban.