PRAVILA

Povzetek:

 • polnoletnost oz. pisno dovoljenje
 • ustrezna moč replik
 • do 10 m se ne strelja
 • ob zadetku je potrebno javit “HIT” ter se vrniti na dogovorjeno mesto
 • zavedat, da gre le za športno aktivnost – igro

Omejitve moči replik:

 • Uporaba CO2 replik pištol in revolverjev ni dovoljena
 • 300 fps limit z .2 gramsko kroglico za vse replike orozij pri CQB spopadih
 • 400 fps limit z .2 gramsko kroglico za vse replike avtomatska orozja
 • 460 fps limit z .2 gramsko kroglico za vse replike podpornega orozja
 • 500 fps limit z .2 gramsko kroglico za vse replike polavtomatskih pušk. Pogoj je tudi strelni daljnogled najmanj 3x povecave
 • 600 fps limit z .2 gramsko kroglico za vse replike ostrostrelskih repetirnih pušk. Pogoj je tudi strelni daljnogled najmanj 3x povecave
 • Z replikami podpornega orozja ter z ostrostrelskimi replikami lahko v CQB spopadih streljamo le ven iz objekta ali pa v objekt, vendar je potrebno biti zelo pazljiv na minimalno dovoljeno razdaljo

Najmanjša dovoljena razdalja za strel:

 • z replikami katerih izhodna hitrost presega 400 fps z .2 gramsko kroglico, je prepovedano streljanje na razdaljah manjših od 10m
 • z replikami katerih izhodna hitrost presega 500 fps z .2 gramsko kroglico je, prepovedano streljanje na razdaljah manjših od 20 m
 • Obvezna osebna zaščita: Uporaba zaščitnih ocal je obvezna od zacetka do konca spopada. Zaščitna ocala morajo ustrezati standardu ANSI. Ocala se lahko snamejo šele, ko so vse replike varno pospravljene v avtomobile in torbe
 • Uporaba “full face protection-a” (maska ali balaclava) ni obvezna, je pa priporocljiva. Za poškodbe, ki so nastale zaradi neuporabe “full face protection-a” je odgovoren igralec sam

Zadetki in “respawn”

 • Zadetek kamorkoli v telo ali v opremo na njem (deli uniforme, nahrbtnikov, torb, pokrival) se šteje za zadetek
 • Zadetek v repliko je t.i. “gun shot” in izloci iz boja repliko orozja. Igralec lahko nadaljuje igro z repliko sekundarnega orozja ali pa se proglasi za zadetega
 • Zadetek v katerikoli kos opreme, ki ni na telesu (npr. nahrbtnik, ki lezi na tleh kot zaklon) se ne šteje za zadetek
 • Odboji BB kroglic “ricochet” se ne štejejo za zadetek
 • T.i. “friendly fire”, se šteje za zadetek
 • Po zadetku, se igralec ne sme ozirati, iz kje je zadetek prejel ali oprezati za nasprotnikom
 • ce scenarij vsebuje elemente presenecenja (mine, potezne eksplozive, pirotehnicna sredstva ) velja za zadetek naslednje: izlocen je tisti igralec, ki mino sprozi in vsi tisti, ki se jih ta igralec lahko dotakne oz. so v njegovi neposredni blizini (cca 2m). Igralec, ki je eksplozivno telo sprozil doloci, kdo je izlocen in kdo ne. Igralec, ki je izlocen zaradi ”eksplozije” pirotehnicnega sredstva mora pocakati pri eksplozivnem sredstvu, da zgori do konca oz. prepreci morebitno širjenje ognja in nastanek pozara
 • Pravilo “silent kill”: ce igralca zalotimo nepripravljenega ali ga presenetimo na blizje kot 2m, uporabimo t.i. “silent kill”. “Silent kill” je mogoc tudi takrat, kadar obstaja velika verjetnost, da bi igralca s strelom poškodovali. Takrat se ga dotaknemo. Izloceni igralec mora mesto “zadetka” zapustiti brez glasnega opozorila – “zadetek” prizna samo z dvigom rok

“Silent kill” ne velja:

 • na razdalje vecje od dosega dotika
 • ce nimamo direktne linije strela (za voglom)

“respawn” – ponovna ozivitev

 • Pravilo respawna se vedno doloci pred zacetkom igre. Ponavadi ga doloci scenaropisec. Poznamo respawn na staticni tocki (mash) , respawn z medicom, respawn z umikom od mesta zadetka
 • V primeru zadetka igralec glasno zakrici ZADET ali HIT, dvigne roko in, ce je teren prazen, igralec po najhitrejši mozni poti zapusti prizorišce boja z dvignjenimi rokami
 • ce se zadeti igralec nahaja v obmocju intenzivnega boja, se zato, da ne ovira igre, pa oznanitvi zadetka uleze na tla in po potrebiše naprej vpije “Hit!”. Ko je teren prazen po najblizji mozni poti zapusti teren z dvignjenimi rokami. Nikakor pa ne gre skozi nasprotnikove polozaje
 • Ko je igralec izlocen, se ne smo pogovarjati z nikomer, edino kar lahko pove je “Hit!”
 • Zadeti igralec zivim igralcem ne sme posojati opreme
 • Variacije respwna (ponovne ozivitve), ki se dolocijo na zacetku igre
 • Pravilo “ena igra – eno zivljenje”: ob zadetku igralec na zgoraj opisani nacin zapusti prizorišce igre in pocaka, da je igre konec na mestu, ki je dalec izven boja
 • Pravila Medic-ov:
 • Namesto, da zapusti igro se zadeti igralec uleze na tla, kjer je bil zadet in zavpije “MEDIC!” in pocaka, da ga teamski medic pozdravi
 • Ranjeni igralec ne strelja in ne govori
 • ce medic ranjenega igralca ne reši po 2 min. (natancen cas se lahko doloci vsakic posebej pred zacetkom igre), se igralec šteje za mrtvega
 • Naslednji zadetek igralca izloci iz igre ali pa ga pošlje na “Mash” (glej pravilo Mash-a)
 • Pravila “Mash-a”: po zadetku se igralec proglasi za mrtvega in na prej opisani nacin zapusti bojišce ter odide na “Mash”. To je v naprej dolocen prostor, kjer se po dolocenem, na zacetku dogovorjenem casu, ponovno ozivi in vkljuci v igro
 • ce igralec hodi “mrtev” po igrišcu, sam odgovarja za morebitne zadetke navzkriznega ognja
 • Strogo prepovedano je “skrivanje” za izlocenimi igralci
 • ce igralec zaradi blizine nasprotnika ne more ponovno oziveti, je dolzen sam poiskati primerno mesto, vsaj 40m stran od nasprotnika
 • Nepriznavanje zadetkov se šteje med najhujše kršitve pravil v airsoftu! Zaradi pogoste tovrstne kršitve lahko klub posameznega clana izloci!
 • ce o zadetku nisi preprican: Ko meniš, da si bil zadet, to poveš in greš iz igre. Vcasih je zelo tezko vedeti ali si bil zadet ali ne. Pa vendar, ce je nekdo izstrelil cel rafal vate, ti pa nisi imel pred seboj nicesar drugega kot le redko grmovje ali travi si po vsej verjetnosti bil zadet. ce pa nisi ravno preprican ali si bil zadet ali si se nabodel na vejico ipd. (pogosto pri “single shot-ih” iz sniperskega orozja), malo obmiruješ in pocakaš ali boš ponovno po ognjem, da se prepricaš o zadetku
 • Pirotehnika:
 • Granate z barvo niso dovoljene
 • Solzivec ni dovoljen
 • Dimne bombe so dovoljene
 • Petarde in BB granate so dovoljene
 • Vsa pirotehnicna sredstva morajo biti potrjena pred igro in z njihovim dejstvom seznanjeni vsi igralci